סדנת קורות חיים מיוחדת למהנדסים

וובינרים ויעוץ מקוון כמענה לאתגרי משבר הקורונה | סדנא מיוחדת לכתיבת קורות חיים למהנדסים